Hur man söker: Skriv in ord/orden som du vill söka efter i sökrutan, klicka sedan på [Sök].
Vilket ord som helst:
Skriv in ett eller fler ord för att hitta vilket som helst av orden. [sök vilket ord som helst] är normalvärde.
Alla ord:
Skriv in fler än ett ord och klicka på [sök efter alla ord] för att hitta alla ord. Eller kan du använda Booleoperationer (se nedan).
exakta frasen: "..."
Du kan söka efter exakta fraser genom att sätta citationstecken före och efter frasen eller kan du skriva in frasen och klicka på [sök efter den exakta frasen].
Booleoperationer: + -
Använd + framför varje ord eller fras som måste inkluderas. Använd - framför varje ord som ska uteslutas.
Booleuttryck: AND OR NOT ()
Använd AND, OR, NOT (, and ) för att göra ett Booleskt uttryck. AND används då orden måste vara med i sökan, OR används då orden får vara med, och NOT används då orden inte får vara med. Om du vill söka orden "and", "or", eller "not" på engelska måste de vara i citationstecken.
Exempel:
 Sökning   Träffar dokument som innehåller 
 svensk musik   'svensk' eller 'musik' eller både 
 "svensk musik"   frasen 'svensk musik' 
 +svensk +musik   'svensk' och 'musik' 
 +svensk -musik   'svensk' men inte 'musik' 
 +sverige -"svensk musik"   'sverige' men inte 'svensk musik' 
 (svensk OR musik) AND NOT abba   'svensk' eller 'musik', och utan 'abba' 

Du får använda små bokstäver. Resultaten kommer ifrån en total motsvarighet till orden och fraserna som du skriver. Försök då att tänka på flera speciella termer för att beskriva ditt ämne och se att du har rätt stavning. Det kan vara viktigt att inkludera även böjningsformer, som (stad, staden, städer ).
 
Vill du få en sökmotor till din webbplats helt gratis? Klicka här!

Link to PicoSearch   Sök inom dessa resultat
  Hjälp
  Sökmotor från PicoSearch

Sök:
Add a Site Search to Search your Website
Free and Professional Site Search engines.
No software required. Fast & easy set up.
http://www.picosearch.com


Add Search to your Web Site
Free and Professional Solutions. Easy, Full Control, Reindex Anytime
http://www.PicoSearch.com/

Sponsored Link


Sponsored Links

Site Search Navigation
Online setup in minutes!
http://www.PicoSearch.com/

Add Search to your Site
Full Control, Reindex Anytime
http://www.PicoSearch.com/


Vill du få en sökmotor till din webbplats helt gratis? Klicka här!